Nowe wodociągi dla Zbrosławic

Nowe wodociągi dla Zbrosławic

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy zmodernizował sieci wodociągowe w ul. Wyspiańskiego oraz zrealizował całkowicie nową sieć na przedłużeniu ulicy Powstańców do ul. Bławatkowej i Lawendowej.
W ul. Wyspiańskiego prace modernizacyjne objęły wodociąg pomiędzy ul. Wolności a ul. Cmentarną. Dzięki temu zwiększy się możliwość wymiany wody pomiędzy dwoma sieciami głównymi oraz uporządkuje gospodarkę wodną w rejonie ww. ulicy.
Nowy wodociąg w przedłużeniu ul. Powstańców to inwestycja zrealizowana ze środków Urzędu Gminy Zbrosławice mające na celu dostarczyć wodę dla nowych terenów mieszkalnych jak i umożliwi dostawę wodę dla stosunkowo nowych ulic (Lawendowa i Bławatkowa) poprawiając ilość wody krążącej na przedmiotowym terenie. Długość nowego odcinka – ponad 600 m.
Obecnie trwają prace związane z przepięciami oraz podłączeniem nieruchomości.
Prace wykonane zostały siłami własnymi GZK Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy Zbrosławice.