Komunikat – mieszkańcy Wieszowy

Komunikat – mieszkańcy Wieszowy

dot.: przebudowy DK 94 odcinek Wieszowa.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. informuje, iż wezwał do natychmiastowego wstrzymania prac ziemnych w miejscowości Wieszowa związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku około 2 km.

Wskazano w piśmie, iż w chwili obecnej prowadzone są prace związane z budową nowej kanalizacji deszczowej. W okolicy prowadzonych prac znajduje się ponad 120 letnia sieć wodociągowa. Sposób prac jaki się w tej chwili odbywa skutkuje codziennym uszkodzeniem naszej sieci wodociągowej. Niedopuszczalne jest pod względem bezpieczeństwa dostawy wody do picia aby sieć codziennie była uszkadzana a mieszkańcy Wieszowy przez większość doby pozbawiani zostali dostępu do wody.
W ostatnich kilkunastu dniach mieszkańcy tylko przez jeden dzień nie mieli problemu z dostępem do wody. Obecnie występuje chroniczny i codzienny wielogodzinny brak dostępu do wody pitnej dla zdecydowanej większości mieszkańców Wieszowy. Omawiana sytuacja jest niedopuszczalna i godzi w podstawowe zasady współżycia.

W ocenie Spółki niemożliwym jest obecnie realizacja ww prac polegających na głębokich wykopach w bezpośredniej okolicy sieci wodociągowej, która z uwagi na swój stan i wiek przy każdym wzruszeniu ulega uszkodzeniu prowadząc do wielogodzinnych przerw w dostawie wody. Na etapie uzgodnień projektowych wyraźnie Spółka zwracała na to uwagę.

Rozwiązaniem niniejszej sytuacji jest najpierw wykonanie nowej sieci i przełączenie mieszkańców do wodociągu, którego wytrzymałość i podatność na awarię będzie zdecydowanie mniejsza.

W chwili obecnej mając na uwadze skrajną sytuację i prowadzenie prac w obrębie ekstremalnie wrażliwej sieci, GZK nie widzi innej możliwości jak zastosowanie rozwiązania wskazanego powyżej.

Dlatego zwróciliśmy  się do Generalnej Dyrekcji, która zobligowana jest do nadzorowania inwestycji w sposób zgodny z obowiązującymi normami współżycia do spowodowania zmian w harmonogramie prac. Pierwotny harmonogram prac uwzględniał zakończenie prac na odcinku Pyskowice – rondo Boniowice, a następnie rozpoczęcie prac na II etapie. W takim układzie do połowy roku 2024 sytuacja z siecią wodociągową zostałaby rozwiązana i nie dochodziłoby do obecnej sytuacji. Niedopuszczalnym jest, aby w kolejnych tygodniach w zasadzie pozbawić mieszkańców jak i obiektów oświaty dostaw wody pitnej.

Po uzyskaniu informacji natychmiast poinformujemy Państwa o poczynionych w Generalnej Dyrekcji decyzjach.