NOWY SYSTEM ROZLICZEŃ I ODCZYTÓW ZA WODĘ I ŚCIEKI

NOWY SYSTEM ROZLICZEŃ I ODCZYTÓW ZA WODĘ I ŚCIEKI

GZK Sp z o.o. Zbrosławice obecnie wymienia wodomierze na wodomierze do odczytów drogą RADIO.  Celem wymiany wodomierza należy skontaktować się z Oddziałem Wodociągów Zbrosławice tel.: 32 411 11 35 wew. 1. O kontakt prosimy odbiorców, którzy posiadają analogowe wodomierze.

Odczyty wodomierzy RADIO będą dokonywane w cyklu co dwu miesięcznym w pierwszym tygodniu miesiąca. Miejscowości Zbrosławice, Ptakowice, Boniowice, Karchowice, Zawada, Ziemięcice, Przezchlebie, Czekanów, Kamieniec, Jaśkowice oraz Wieszowa ulica Sienkiewicza, Racławicka w miesiącach parzystych, pozostałe miejscowości w miesiącach nieparzystych.  Odbiorcy miejscowości skanalizowanych powinni podawać stany wodomierzy na wodę bezpowrotnie zużytą ( podliczniki na ogród) zgodnie z cyklem odczytów wodomierzy głównych RADIO. Faktury będą dostarczane przez inkasenta lub wysyłane drogą elektroniczną.  Szczegóły pod nr tel.: 32 411 11 35 wew. 1 lub wodociagi@gzkzbroslawice.pl