Nowy wodociąg w Przezchlebiu

Nowy wodociąg w Przezchlebiu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy Zbrosławice w miesiącach kwiecień – maj  kontynuował dalszą modernizację sieci wodociągowej.  Wykonano nowy odcinek wodociągu w ul. Dworcowej w Przezchlebiu. Długość nowej sieci to około 500 m.  Nowy odcinek umożliwi dostęp do wody dla nowych posesji.

Prace wykonano siłami własnymi GZK Sp. z o.o. przy współpracy z Urzędem Gminy Zbrosławice.