Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice22.02.201700000
2Ujęcie Miedary22.02.201700000
3GPW Zawada20.02.201700023
4ZUK Tworóg04.03.2015000nie badanonie badano
5ZPWiK Zabrze02.12.201600030

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice22.02.2017<50,278,1akceptowalnyakceptowalny749
2Ujęcie Miedary22.02.2017<50,217,7akceptowalnyakceptowalny581
3GPW Zawada20.02.201750.327,7nie badanonie badano2500
4ZUK Tworóg04.03.2015<5<107,7nie badanonie badano418
5ZPWiK Zabrze02.12.2016<50,117,6nie badanonie badano646

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice22.02.201730,4<0,00560<10
2Ujęcie Miedary22.02.2017<2,0108010
3GPW Zawada20.02.201717,4<0,0420010
4ZUK Tworóg04.03.2015<4,50<0,03<60,05,0
5ZPWiK Zabrze02.12.201611,4<0,03<60,011,4

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice22.02.2017358
2Ujęcie Miedary22.02.2017271
3GPW Zawada20.02.2017301
4ZUK Tworóg04.03.2015197
5ZPWiK Zabrze02.12.2016342