Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice28.11.2023000186
2Ujęcie Miedary28.11.20230001nie wykryto
3GPW Zawada28.11.202300021
4ZPWiK Zabrze28.11.202300065

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice28.11.2023<5<0,108,2akceptowalnyakceptowalny-
2Ujęcie Miedary28.11.2023<50,128,1akceptowalnyakceptowalny-
3GPW Zawada28.11.2023<50,267,7akceptowalnyakceptowalny-
4ZPWiK Zabrze28.11.2023<50,17,6akceptowalnyakceptowalny-

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice28.11.2023260,063<20<10
2Ujęcie Miedary28.11.20231,2<0,05<20<10
3GPW Zawada28.11.202316<0,0534<10
4ZPWiK Zabrze28.11.20239,6<0,05<20<10

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice28.11.2023358
2Ujęcie Miedary28.11.2023306
3GPW Zawada28.11.2023307
4ZPWiK Zabrze28.11.2023338