Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice21.08.20230004nie wykryto
2Ujęcie Miedary21.08.20230001nie wykryto
3GPW Zawada21.08.2023000171
4ZPWiK Zabrze21.08.20230002nie wykryto

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice21.08.2023<5<0,108,1akceptowalnyakceptowalny-
2Ujęcie Miedary21.08.2023<50,18akceptowalnyakceptowalny-
3GPW Zawada21.08.2023<50,227,6akceptowalnyakceptowalny-
4ZPWiK Zabrze21.08.2023<50,17,5akceptowalnyakceptowalny-

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice21.08.2023300,05<20<10
2Ujęcie Miedary21.08.20230,94<0,0521<10
3GPW Zawada21.08.202319<0,053110
4ZPWiK Zabrze21.08.20239,8<0,05<2020

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice21.08.2023355
2Ujęcie Miedary21.08.2023280
3GPW Zawada21.08.2023305
4ZPWiK Zabrze21.08.2023322