Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice15.11.2022000nie wykrytonie wykryto
2Ujęcie Miedary15.11.2022000nie wykrytonie wykryto
3GPW Zawada15.11.2022000nie wykryto14
4ZPWiK Zabrze15.11.2022000nie wykrytonie wykryto

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice15.11.2022<5<0,108,1akceptowalnyakceptowalny-
2Ujęcie Miedary15.11.2022<50,18akceptowalnyakceptowalny-
3GPW Zawada15.11.2022<50,827,6akceptowalnyakceptowalny-
4ZPWiK Zabrze15.11.2022<50,17,5akceptowalnyakceptowalny-

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice15.11.202231,2<0,012510
2Ujęcie Miedary15.11.2022<2,00,0145<10
3GPW Zawada15.11.202219,80,0111010
4ZPWiK Zabrze15.11.202210,80,01<2010

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice15.11.2022354
2Ujęcie Miedary15.11.2022283
3GPW Zawada15.11.2022300
4ZPWiK Zabrze15.11.2022328