Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice14.02.2023000nie wykrytonie wykryto
2Ujęcie Miedary14.02.2023000nie wykrytonie wykryto
3GPW Zawada14.02.2023000nie wykrytonie wykryto
4ZPWiK Zabrze14.02.2023000nie wykrytonie wykryto

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice14.02.2023<5<0,108,1akceptowalnyakceptowalny-
2Ujęcie Miedary14.02.2023<50,17,9akceptowalnyakceptowalny-
3GPW Zawada14.02.2023<50,247,6akceptowalnyakceptowalny-
4ZPWiK Zabrze14.02.2023<50,17,4akceptowalnyakceptowalny-

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice14.02.202328,40,03<2010
2Ujęcie Miedary14.02.2023<2,00,0233<10
3GPW Zawada14.02.202317,10,0463<10
4ZPWiK Zabrze14.02.20239,10,05<2020

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice14.02.2023355
2Ujęcie Miedary14.02.2023280
3GPW Zawada14.02.2023305
4ZPWiK Zabrze14.02.2023322