Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice23.05.202200000
2Ujęcie Miedary23.05.202200000
3GPW Zawada16.05.202200003
4ZPWiK Zabrze23.05.202200000

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice23.05.2022<5<0,108,0akceptowalnyakceptowalny-
2Ujęcie Miedary23.05.2022<50,127,9akceptowalnyakceptowalny-
3GPW Zawada16.05.2022<50,207,6akceptowalnyakceptowalny-
4ZPWiK Zabrze23.05.2022<50,827,4akceptowalnyakceptowalny-

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice23.05.202231,1<0,0134<10
2Ujęcie Miedary23.05.2022<2,00,015330
3GPW Zawada16.05.202223,40,0418,2<5
4ZPWiK Zabrze23.05.202210,70,010,0130

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice23.05.2022354
2Ujęcie Miedary23.05.2022283
3GPW Zawada16.05.2022300
4ZPWiK Zabrze23.05.2022328