Wyniki badań wody

Parametry mikrobiologiczne

Lp.Punkt poboruData poboruBakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Bakterie E. coli w 100 ml próbki [jtk/l ml]Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 37º C po 48 godz [jtk/l ml]Ogólna liczba bakterii w 1 ml w 22ºC po 72 godz. [jtk/l ml]
1SUW Zbrosławice06.09.202200000
2Ujęcie Miedary06.09.202200016
3GPW Zawada06.09.2022000814
4ZPWiK Zabrze06.09.202200066

Parametry fizyczne i organoleptyczne

Lp.Punkt poboruData poboruBarwa [mg/l]Mętność [NTU]pHZapach [TON]Smak [TON]Przewodność elektryczna [µS/cm]
1SUW Zbrosławice06.09.2022<5<0,108,0akceptowalnyakceptowalny-
2Ujęcie Miedary06.09.2022<50,127,9akceptowalnyakceptowalny-
3GPW Zawada06.09.2022<50,457,6akceptowalnyakceptowalny-
4ZPWiK Zabrze06.09.2022<50,17,5akceptowalnyakceptowalny-

Parametry chemiczne

Lp.Punkt poboruData poboruStężenie azotanów [mg/l NO3]Stężenie azotynów [mg/l NO3]Żelazo [µg/l]Mangan [µg/l]
1SUW Zbrosławice06.09.202230,9<0,0127<10
2Ujęcie Miedary06.09.2022<2,00,0136<10
3GPW Zawada06.09.202220,40,019610
4ZPWiK Zabrze06.09.2022100,012310

Twardość

Lp.Punkt poboruData poboruTwardość ogólna [mg/l CaCO3]
1SUW Zbrosławice06.09.2022354
2Ujęcie Miedary06.09.2022283
3GPW Zawada06.09.2022300
4ZPWiK Zabrze06.09.2022328