Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Zbrosławice w oparciu o przepisy prawa:

  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków link
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków link