Druki do pobrania

1 – wydanie zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków + bezpieczne spięcie z siecią – dot.przyłącza
2 – wydanie zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków – dot.sieć
3 – aktualizacja pierwotnie wydanych warunków
4 – wydanie warunków technicznych do zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej
5 – uzgodnienie branżowe przebiegu urządzeń wod-kan.
6 – uzgodnienie projektu urządzeń – sieci
7 – nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza
8 – zlecenie na zamknięcie – otwarcie zasuwy na przyłączu wody
9 – kontrola podejścia pod wodomierz
10 – ponowne plombowanie wodomierza  wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą
11 – wymiana wodomierza – uszkodzonego z winy odbiorcy
11A – ekspertyza wodomierza
12 – wymiana wodomierza – uszkodzonego
13 – zlecenie o wsparcie techniczne nad urządzeniami – siecią
14 – przywrócenie dostaw wody
15 – wniosek o wykonanie odbioru technicznego przyłącza – sieci
16 – wniosek o dodatkowy odczyt wodomierza
17 – Wykonanie spięcia z czynną siecią wodociągową
18 – zlecenie na wykonanie – wymiana przyłącza wod-kan
19 – zlecenie na wymianę – zabudowę  wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą
20 – zlecenie na wykonanie sieci wodociągowej – kanalizacyjnej
21 – zlecenie na wykonanie usługi odpłatnej
22 – wniosek o wydanie protokołu zakończenia i odbioru robót wod-kan
23 – Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
24 – Wniosek o zawarcie umowy na wywóz szamba